Uppnå patent i flera länder med professionell översättning

Senast uppdaterad den januari 23, 2020

Utveckling av en innovativ produkt eller en banbrytande teknik är enbart första steget på vägen för att erövra båda globala och lokala marknader. I denna process är det också viktigt att ha kontroll över sina rättigheter och patentprocessen för att säkerställa den konkurrensfördel som den unika produkten ger, så att andra verksamheter inte kan tillverka eller sälja produkten utan medgivande i förväg. Dock måste en hel rad formaliteter uppfyllas för att söka och bli beviljad ett patent – inklusive professionell översättning – om man vill söka patent i flera länder.

Ansökan om patent i flera länder

För att skydda din nya, unika produkt lönar det sig att överväga en europeisk eller internationell patentansökan som ger möjlighet att skydda uppfinningen i flera länder, via en enda ansökningsprocedur och enhetliga regler. Det kan vara en europeisk patentansökan hos Europeiska patentorganisationen (EPO) eller en internationell patentansökan enligt Patent- och registreringsverket (PRV) 1.
För att söka patent – i Europa eller internationellt – måste man följa vissa procedurer och förhålla sig till tidsfrister, bl.a. när det gäller att leverera översättningar till den berörda patentmyndigheten.

Patentöversättning – kvaliteten är avgörande

Utan en bra patentöversättning är det inte möjligt att slutföra ett ansökningsförfarande som avser internationella marknader. Kvaliteten och precisionen i översättningen är av yttersta vikt – och det krävs mycket speciella kunskaper att genomföra en sådan översättning, eftersom patentöversättning är en tvärvetenskaplig process. Denna process kräver inte bara juridiska utan också professionella översättningskunskaper som matchar ämnet i det specifika patentet, oavsett om det handlar om teknik, mekanik, kemi, läkemedel etc. Dessutom ställs det krav på översättarna att de har specifik kunskap om den speciella kanslistilen, terminologin samt specifika normer som kännetecknar språket i patent.

Den specialiserade och höga standard som krävs i patentöversättningar kan bäst garanteras genom samarbete med en översättningsbyrå som använder sig av specialister inom många områden. En byrå kan bidra till att säkerställa kvaliteten, men också bidra till att processen sker inom angivna tidsfrister, eftersom tidsaspekten i ansökningsförfarandet är av fundamental betydelse.
Valet av rätt samarbetspartner för översättning av patenttexter kan ha avgörande betydelse för ansökningsförfarandet, eftersom enbart små nyanser i språket kan vara avgörande för om en patentansökan godkänns eller avvisas, och därför är det mycket viktigt att översättningen är en nöjaktig återgivning av originalet.

Summa Linguae Technologies har mer än 25 års erfarenhet av patentöversättningar och översätter i dag för flera av de största IPR-rådgivarna, och många internationella översättningsbyråer inom patentbranschen har också valt att anförtro sina översättningar till oss.

LÄS MER OM PATENTÖVERSÄTTNING

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer