Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Vanlig översättning eller auktoriserad?

Den fria rörligheten för varor och människor innebär att en stor andel av företagens investeringar och samarbeten sker utomlands. Samtidigt ökar antalet internationella kontrollorgan och medlemsorganisationer också. Alla dessa enheter genererar en stor mängd såväl juridisk som finansiell dokumentation. När det gäller avtalsskrivning mellan två företag från olika länder krävs ofta auktoriserad översättning av de flesta dokumenten.

Många kunder undrar om de behöver en auktoriserad översättning eller en vanlig. Vad är då skillnaden?

En auktoriserad översättning måste utföras av en auktoriserad translator. Det är en översättare, som har genomgått och klarat översättningsprov som anordnas av Kammarkollegiet. Auktoriserade översättningar (kallas även bestyrkta eller stämplade översättningar) görs oftast av juridiska dokument som innehar rättslig kraft eller som ska lämnas till en statlig myndighet.

 

Det kan gälla översättning av:

  • fordondokument,
  • säkerhetsdatablad,
  • köpeavtal,
  • diplom,
  • lagfarter,
  • certifikat.

 

Det är viktigt att komma ihåg att översättning av denna typ av dokument klassificeras som fackligspråklig översättning. Om materialet innehåller facktermer inom juridik, ekonomi eller finans, bör man kontakta en översättningsbyrå som har erfarenhet inom facköversättningar. Auktoriserade översättningar förekommer i alla branscher.

 

Om du inte vet om dina dokument behöver auktoriserad översättning eller en vanlig översättning kan du rådfråga en av våra projektledare eller säljare. Vi har omfattande erfarenheter och kan ge råd i många frågor.

 

 Auktoriserade översättningar – vem får göra dessa?

 

I regel kan en vanlig översättning utföras av vem som helst – översättaryrket är inte reglerat, vilket innebär att det inte behöver vara någon med avslutade språkstudier. En auktoriserad översättning däremot måste utföras av en översättare som auktoriserats av svenska Kammarkollegiet och fått den skyddade yrkestiteln Auktoriserad translator. Listan över auktoriserade translatorer är tillgänglig för alla på Kammarkollegiets webbsida.

 

Auktoriserade översättare är personer med offentligt förtroende som intygar att deras översättningar är korrekta. De tar på sig civilt ansvar för sitt utförda arbete.

 

En auktoriserad översättning måste alltid vara försedd med översättarens stämpel och underskrift. Det är anledningen till att man inte får skicka en sådan översättning elektroniskt. En sådan stämpel innehåller översättarens namn, vilka språk som översättaren har rätt att översätta samt dess yrkesnummer i Kammarkollegiets lista. Auktoriserade översättare är också skyldiga enligt lag att föra en fil med utförda översättningar.

 

Kunden bestämmer själv hur den auktoriserade översättningen ska levereras (personlig avhämtning, postförsändelse, bud).

 

Summa Linguae Technologies är en byrå med närmare 30 års erfarenhet på den nordiska marknaden. Sedan 2018 verkar vi globalt. Våra kontor finner ni bland annat i Sverige, Danmark, Norge, Polen, Rumänien och Indien. Tack vare det kan vi garantera en hög kvalitet på översättningar på de flesta världsspråk. Vi samarbetar med specialister från varje bransch och hanterar stora språkprojekt för de största internationella koncernerna.