Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Säkra din position på de globala marknaderna genom att använda en plattform för hantering av översättningar! Undvik förseningar i produktionen, dåliga kundupplevelser och att ditt varumärke urholkas. Hur går det till?

Om ditt företags olika avdelningar för marknadsföring, produktion, administration och inköp använder olika språkleverantörer för olika typer av innehåll och olika språk är det svårt att hålla styr på allt och få allt gjort i tid. Kanske skiljer sig terminologin åt mellan avdelningarna och varumärket blir otydligt.

En plattform för hantering av översättningar underlättar hela processen: arbetsflödet löper på smidigare, hanteringen av översättningsminnen förenklas och terminologin blir konsekvent oavsett kanal eller typ av dokument.

Att centralisera dina översättnings- och lokaliseringsprojekt underlättar för ditt team.