Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Erfarenhet, noggrannhet, kunskap

 

Inom många branscher kräver den globala kommunikationen specialistkunskaper av översättaren. Därför bör du anlita en översättningsbyrå med en etablerad marknadsposition och relevant erfarenhet av facköversättning.

Facköversättningar omfattar:

  • tekniska översättningar,
  • medicinska översättningar, läkemedelsöversättningar,
  • juridiska översättningar,
  • finansiella översättningar.

Facköversättningar – prislista

 

Facköversättningar som dessa kräver ofta tilläggstjänster eller bruk av speciella verktyg. Summa Linguae Technologies erbjuder sådana tjänster som DTP (grafisk layout och förberedelse för tryckning), voice-over, undertextning eller efterredigering av maskinöversättningar. Därför tillhandahåller vi inte någon prislista över facköversättningar. Kostnaden är beroende av flera faktorer som språkpar, ämnesområdet eller behovet av ytterligare tjänster och processer.

 

Facköversättningar ska utföras av specialister som har erfarenhet, lämplig kunskap och är bekanta med terminologin inom respektive område. Summa Linguae Technologies har tillgång till ett stort antal översättare tack vare vår snart 30-åriga erfarenhet inom branschen. De är specialister med särskild kompetens inom ett stort antal olika områden.

 

 Branschöversättningar – kräver sin specialist

 

En generell översättning av en presentation eller företagskorrespondens kanske kan göras av vilken översättare som helst inom en specifik språkkombination. När det gäller en mer specialiserad översättning, bör vi däremot förlita oss på professionella översättare med erfarenhet inom en viss bransch.

 

Professionella översättningar ska utföras av personer som har en högre fackutbildning eller en mycket omfattande erfarenhet inom ekonomi, juridik, medicin eller teknik. En sådan person ska kunna behärska ett språk felfritt i det specifika ämnet. Detta kräver konstant kontakt med branschen. Förutom utmärkt kunskap om ett främmande språk måste översättaren också vara bekant med branschterminologin och inneha olika kompetenser och färdigheter beroende på bransch.

 

Vad ska man tänka på när man väljer översättningsbyrå för facköversättningar? Först och främst genomförda projekt och kunder. Summa Linguae Technologies samarbetar med över 2500 företagskunder inom olika branscher. Vi har stor erfarenhet av att hantera projekt som kräver fackkunskap av översättarna. Vi har översatt material från områden som bygg, fordonsindustrin, ny teknik, juridik, medicin, läkemedel, finans och bankväsende.

 

Vårt team av säljare och projektledare tar hand om översättningsprojekt på ett effektivt sätt. Fråga oss om du är osäker på om du behöver facköversättning eller tilläggstjänster (till exempel DTP): office_se@summalinguae.com.