Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Internationell kommunikation – därför lönar det sig att översätta

 

En översättning är en tolkning av källtexten som man översätter till målspråket samtidigt som man behåller den ursprungliga textens budskap. I praktiken är en översättning mer än bara en översättning från språk A till språk B. Närvaro på internationella marknader innebär stora möjligheter för företag att utöka sin kundkrets och utarbeta en stabil position inom sin bransch. Internationell kommunikation som utförs av specialister tillåter inte bara företag att korsa fysiska gränser utan också att vinna potentiella partners förtroende.

Språk är mycket mer än bara ord när man gör affärer

 

Det räcker inte att endast kunna ett språk för att göra en översättning – översättaren ska också kunna behärska sitt modersmål felfritt, inneha kunskaper om grammatiska komplexiteter och vara helt bekant med ett lands kultur, tradition, seder och bruk. Först då kommer översättningen vara professionellt utförd.

 

Översättningar kan gälla allmänna eller fackspråkliga texter. Medicinska, juridiska, tekniska, IT-, affärs- och finanstexter räknas som facktexter. Läs mer här.

 

Översättningar – prislista

 

Priset på en översättning beror på flera faktorer. Varje språkprojekt prissätts individuellt, därför har vi inte en fast prislista för översättningar hos Summa Linguae Technologies.

 

Vad bestämmer priset på en översättning?

 

Framförallt språkkombinationen. Översättningsbyråer delar ofta upp språk i tre grupper. Den första gruppen består av de vanligaste språken för översättning som engelska och tyska. I den andra gruppen finner man mindre frekventa europiska språk. Den tredje gruppen består av språk som för det mesta skrivs med ett annan alfabet än det latinska.

Priset på en översättning beror också på ämnet. Fackspråkliga översättningar är dyrare för de kräver förutom språkkunskap också kännedom i ämnet i fråga, som ofta är ytterst specialiserat.

När det gäller priset på skriftliga översättningar är tiden för deras genomförande också viktig. Av ovanstående skäl fastställs priset individuellt för varje projekt.

Summa Linguae Technologies är en byrå med närmare 30 års erfarenhet på den nordiska marknaden. Sedan 2018 verkar vi globalt. Våra kontor finner ni bland annat i Sverige, Danmark, Norge, Polen, Rumänien och Indien. Det betyder att vi kan erbjuda översättningar av hög kvalitet på de flesta världsspråk. Vi samarbetar med specialister från varje bransch och hanterar stora språkprojekt för de största internationella koncernerna.

 

Vill du veta mer, eller har du ett projekt som du vill prata om? Kontakta oss: office_se@summalinguae.com.