Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Att enbart arbeta med en språkleverantör är att rekommendera, men det är inte alltid möjligt. Om ditt företag redan arbetar med en översättningsleverantör men behöver en ny för ett annat projekt, kan du fortfarande återanvända det material du redan har fått översatt, även om det inte finns tillgängligt i form av ett översättningsminne. Summa Linguae Technologies erbjuder aligning för att skapa minnen av befintligt flerspråkigt material.

Vad är aligning och översättningsminnen?

 

Vid aligningprocessen matchas källmaterialet (som exempelvis finns på engelska) med motsvarande material översatt till ett annat språk (exempelvis svenska). Det innebär att vi enkelt kan skapa ett översättningsminne av befintligt material åt ditt företag, så att du kan dra fördel av dina tidigare översättningar.

 

Ett översättningsminne är en databas av redan översatta segment av text, vilka matchats med motsvarande text på källspråket. Segmenten återanvänds, så att du inte behöver översätta samma mening mer än en gång.

 

Minnen är ovärderliga när det gäller att översätta och lokalisera stora mängder innehåll. Processen går snabbare och blir billigare samtidigt som kvaliteten kan upprätthållas. En mening som översatts en gång behöver inte översättas om igen – den kan återanvändas direkt i nästa dokument. Med hjälp av ett översättningsminne blir språket konsekvent oavsett plattform och version. Speciellt värdefulla är minnen vid översättning av innehåll som innehåller mycket repetitioner, som tekniska specifikationer, ekonomiska rapporter och liknande.

 

Dra fördel av dina befintliga översättningar för att skapa smidig och konsekvent marknadskommunikation på många språk – kontakta oss om du vill veta mer: office_se@summalinguae.com