Hva skal til for å bli en god e-læringsleverandør?

Sist oppdatert den October 2, 2020

E-læring er en enkel og kostnadseffektiv måte å lære opp store grupper med mennesker på. Men hva er det som skiller en førsteklasses e-læringsleverandør fra resten?

E-læring er en viktig del av opplærings- og utviklingsprogrammene til de fleste store organisasjoner. Selskaper som opererer internasjonalt og har team spredt over hele verden, har spesielt god nytte av nettbasert læring, fordi det er både praktisk og fleksibelt.

Uansett om organisasjonen din allerede har et aktivt e-læringsprogram på plass eller du er i startgropen, så er det viktig å ha et nøye utformet e-læringsinnhold for å sikre at alle medarbeidere har tilgang til opplæring med samme høye standard, samme hvor i verden de er og hvilket språk de snakker.

Med det pågående skiftet mot eksternt arbeid, globaliserte forretningsoperasjoner og covid 19-pandemien har behovet for nettbasert læring aldri vært høyere.

Selv om noen e-læringsleverandører tar utfordringen og sørger for avanserte teknologiske løsninger som er skreddersydde for behovene til den enkelte organisasjon, er det andre som fortsatt setter sin lit til de trøtte, ensartede lysbildefremvisningene som har kjedet ansatte i flere tiår.

Her deler vi noen av hemmelighetene som kan hjelpe deg med å oppnå effektiv og problemfri e-læring – uansett om du er ute etter kurs fra en e-læringsleverandør eller du er e-læringsleverandør selv.

Tilpass e-læringsprogrammene

Digitale læringsverktøy legger til rette for en modulær tilnærming til læring som tradisjonelle klasserom ikke kan måle seg med. Dette har flere fordeler:

  1. Læringsmoduler kan legges til og fjernes slik at de passer for enkeltmedarbeidere på bestemte steder til forskjellige tider.
  2. Når deltakerne får opplæring som er tilpasset deres spesifikke behov, skaper det et engasjement som gjør det lettere for dem å huske den kunnskapen de har tilegnet seg.
  3. Det er mulig å innlemme scenarioer og læringsmetoder som gjenspeiler deltakerens arbeidserfaring i det virkelige liv. Slik kan tilpasset digital læring dreie seg mindre om å bli fortalt hva man skal gjøre på et konseptuelt nivå og mer om «erfaringslæring» i forbindelse med den aktuelle jobbsituasjonen, og dette kan hjelpe dem med å huske det de har lært i tiden som kommer.
  4. E-læring gjør det enklere å følge med på og registrere deltakernes fremdrift. Selv om kurset og evalueringsmetodene er identiske, vil opplysninger om hvordan hver enkelt gjør det, uansett hvor i verden de er, alltid være lett tilgjengelige for kurslederne. Dette er spesielt viktig i strengt regulerte bransjer, der slik registrering er pålagt ved lov.

Med tilpasset e-læringsmateriell kan hver deltaker få e-læring skreddersydd etter sine behov, samme hvor de er eller hva de gjør.

Lokaliser kursressursene dine

Språk og kulturelle faktorer har en viktig betydning for en persons evne til å lære. Derfor bør ikke kursinnhold bare oversettes til det aktuelle språket, det bør også lokaliseres med hensyn til kulturen.

Her er noen av fordelene ved å lokalisere e-læringsinnholdet:

  1. I motsetning til oversettelse er lokalisering rettet mot mye mer enn tekst. Ved lokalisering identifiseres og tilpasses alt fra valuta og måleenheter til lokale forhold og bestemmelser. Ved lokalisering tas det også hensyn til hvordan forskjellige kulturer ser på strukturen og det visuelle innholdet i opplæringen. I de fleste vestlige kulturer blir for eksempel misunnelse knyttet til fargen grønn, mens det i Tyskland forbindes med gult.
  2. Interaktive elementer i e-læringsprogrammer – som navigeringsknapper (Svar, Send, Lukk …), fremdriftsindikatorer og verktøytips som vises – blir ofte oversett når opplæring tilpasses for forskjellige språk. Lokaliserte brukergrensesnitt sikrer at alle studenter opplever samme nivå av tydelighet mens de gjennomfører kurset.
  3. I e-læringsinnhold vises det skrevne ordet ofte som en del av en animasjon eller en video og ikke som trykt tekst. Denne noe mindre synlige teksten blir gjerne glemt av oversetterne. Et erfarent lokaliseringsteam ser alle slike forekomster og tilpasser etter behov.
  4. Så er det spørsmål, eksempler og illustrasjoner som innbefatter atferd som er korrekt i ett land, men ikke i et annet, for eksempel en bil som kjører på venstre side av veien.

Lokalisert e-læringsmateriell gir multinasjonale selskaper fordelen ved å kunne tilby effektiv, kulturelt relevant opplæring som passer for hele den internasjonale arbeidsstyrken deres.

Globaliser grensesnittet ditt

Språk er ikke noe som kan oversettes bokstav for bokstav. Avhengig av målspråk kan lokalisert tekst oppta så mye som 30–40 prosent mer plass.

I et godt utformet e-læringskurs er det ikke bare tatt hensyn til oversettelse, men også innvirkningen dette vil få på lengden til innholdet.

Uansett om et e-læringskurs består av lysbilder, video med voiceover eller grafikk med tekst, kan behovene for ekstra plass utgjøre en stor utfordring for flerspråklige innholdsskapere som kanskje må finne en kreativ vri eller omformulering.

En dyktig e-læringsleverandør med ekspertforståelse for hvordan ulike språk henger sammen, kan forebygge disse problemene og levere innhold som gir optimal effekt uansett språk.

Oppnå læringsmål for hele organisasjonen

På en global, tilkoblet markedsplass som i stadig større grad verdsetter mangfold, lokal kultur og særskilte ferdigheter, er det viktig at de språklige og teknologiske løsningene som beskrives i denne artikkelen, innlemmes i læringsmetodene for organisasjonen.

Dette krever selvsagt spesialisert ekspertise på flere områder, noe som også er årsaken til at mange store organisasjoner kontakter Summa Linguae Technologies (SLT) når det gjelder de globale e-læringsressursene sine.

SLT spesialiserer seg på å utarbeide kursmateriell for e-læring, tilpasset og lokalisert for hvert enkelt medlem i det globale samfunnet. Dette omfatter video og animasjon (som undertekster og voiceover), tekstfiler, kart, instruksjoner, nettsider, mobilapplikasjoner og styringssystemer for læring.

Iwona Bak, SLTs Global Production Director, beskriver vår filosofi: «Vi mener at e-læring bør benytte muligheten til å bryte ut av det tradisjonelle klasserommet og gi hver enkelt deltaker – uansett læringsstil, kultur eller plassering – et engasjerende og effektivt opplæringsprogram som fullt ut er tilpasset deres spesifikke behov.»

Ønsker du å utvikle e-læringsressurser som er skreddersydde for hver enkelt deltaker, uansett hvor i verden de befinner seg, så kontakt SLT i dag.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer