Co wyróżnia doskonałego dostawcę usług e-learningowych?

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia, 2020

E-learning to prosta i efektywna kosztowo metoda szkolenia wielu osób. Ale co czyni dostawcę usług e-learningowych mistrzem w swojej dziedzinie?

E-learning jest niezbędną częścią programów szkoleniowych i rozwojowych w większości dużych organizacji. Wygodę i elastyczność uczenia się online doceniają szczególnie firmy prowadzące działalność na arenie międzynarodowej, z zespołami rozproszonymi po całym świecie.

Niezależnie od tego, czy w Twojej organizacji jest już prowadzony program e-learningowy, czy dopiero zaczynasz wdrażać to rozwiązanie, starannie opracowane treści e-learningowe są niezbędne, aby zapewnić ten sam wysoki standard szkolenia wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i w jakim mówią języku.

W związku z coraz częstszym przechodzeniem na pracę zdalną, prowadzeniem zglobalizowanych operacji biznesowych i wybuchem pandemii COVID-19, zapotrzebowanie na naukę online jest większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Podczas gdy niektórzy dostawcy usług e-learningowych stawiają czoła wyzwaniu, korzystając z wyszukanych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do specyficznych potrzeb każdej organizacji, inni polegają nadal na stosowanych od dekad oklepanych, uniwersalnych pokazach slajdów.

Chcemy podzielić się kilkoma sekretami skutecznego e-learningu, które sprawią, że szkolenia staną się znacznie łatwiejsze – niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany szkoleniem realizowanym przez dostawcę usług e-learningowych, czy sam nim jesteś.

Spersonalizuj swoje programy e-learningowe

Cyfrowe narzędzia edukacyjne ułatwiają modułowe podejście do uczenia się, które nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Oto kilka korzyści wynikających z jego stosowania:

  1. Moduły szkoleniowe można dodawać i usuwać w zależności od potrzeb poszczególnych pracowników w określonych lokalizacjach i w różnym czasie.
  2. Uczestnicy, którzy przejdą szkolenie dostosowane do ich konkretnych potrzeb, są bardziej zaangażowani i istnieje większe prawdopodobieństwo, że utrwalą sobie zdobytą wiedzę.
  3. Istnieje możliwość zastosowania scenariuszy i metod uczenia się, które odzwierciedlają realia pracy uczestnika. W ten sposób, spersonalizowane uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, może polegać w mniejszym stopniu na słuchaniu, co należy robić na poziomie koncepcyjnym, z większym naciskiem na „uczenie się przez działanie” w kontekście obecnie realizowanych obowiązków zawodowych, dzięki czemu uczestnicy lepiej zapamiętają zdobytą wiedzę.
  4. E-learning umożliwia monitorowanie i rejestrowanie postępów czynionych przez uczestników. Choć sam kurs i metody oceny będą te same, osoby nadzorujące jego przebieg będą miały łatwy dostęp do szczegółowych informacji o osiągnięciach każdego uczestnika, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się on znajduje. Jest to szczególnie ważne w branżach o wysokim stopniu regulacji, w których prowadzenie takiej ewidencji jest wymagane na mocy obowiązującego prawa.

Gdy materiały e-learningowe są spersonalizowane, każdy uczestnik może skorzystać z kursu e-learningowego dostosowanego do jego potrzeb, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i co robi.

Zlokalizuj swoje zasoby szkoleniowe

Czynniki językowe i kulturowe mają znaczący wpływ na zdolność uczenia się. Dlatego treści przekazywane w ramach kursu nie powinny być po prostu tłumaczone na docelowy język, lecz powinny być również zlokalizowane, czyli osadzone w danej kulturze.

Oto kilka korzyści płynących z lokalizacji treści e-learningowych:

  1. W przeciwieństwie do tłumaczenia, lokalizacja nie ogranicza się tylko do tekstu. W ramach lokalizacji identyfikowane jest wszystko, co wymaga dostosowania, od walut i jednostek miary po lokalne przekonania i przepisy. Lokalizacja dotyczy również tego, jak w różnych kulturach postrzega się strukturę i treści wizualne szkolenia. Na przykład, podczas gdy większość kultur zachodnich kojarzy zazdrość z kolorem zielonym, w Niemczech kolorem tym jest żółty.
  2. W ramach dostosowania szkolenia na potrzeby różnych wersji językowych często pomija się interaktywne elementy programów e-learningowych – takie jak przyciski nawigacyjne (Odpowiedz, Prześlij, Zamknij…), wskaźniki postępu i wyskakujące podpowiedzi. Lokalizacja interfejsu użytkownika gwarantuje, że po ukończeniu kursu wszystko będzie w takim samym stopniu jasne dla wszystkich jego uczestników.
  3. W treściach e-learningowych słowo pisane często pojawia się jako część animacji lub materiału wideo, a nie jako regularny tekst. Takie niepozorne treści są często pomijane przez tłumaczy. Wykwalifikowany zespół ds. lokalizacji zidentyfikuje wszelkie tego typu przypadki i wprowadzi stosowne zmiany.
  4. Kolejnym ważnym elementem są pytania, przykłady i ilustracje, przedstawiające zachowania, które są prawidłowe w jednym kraju, ale nieodpowiednie w innym, na przykład ilustracja przedstawiająca samochód jadący lewą stroną drogi.

Gdy materiały e-learningowe są zlokalizowane, organizacje międzynarodowe mogą skorzystać ze skutecznych szkoleń dostosowanych do uwarunkowań kulturowych panujących w różnych krajach, które są w równym stopniu odpowiednie dla całego ich międzynarodowego personelu.

Zglobalizuj swój interfejs

Nie można tak po prostu zastąpić jeden język innym, litera po literze. W zależności od języka docelowego zlokalizowane treści mogą zająć nawet 30-40 procent więcej miejsca.

Właściwie zaprojektowany kurs e-learningowy powinien uwzględniać nie tylko tłumaczenie, ale także jego wpływ na obszerność treści.

Niezależnie od tego, czy kurs e-learningowy składa się ze slajdów, nagrań wideo z udziałem lektora czy grafiki z tekstem, dodatkowe wymagania w zakresie miejsca zajmowanego przez różne treści mogą stanowić poważne wyzwanie dla twórców treści wielojęzycznych, które może wymagać od nich jakiegoś kreatywnego zabiegu lub przeformułowania treści.

Dzięki specjalistycznej wiedzy na temat korelacji między różnymi językami, wykwalifikowany dostawca usług e-learningowych może zapobiec takim problemom i dostarczyć treści mające optymalną skuteczność w każdym języku.

Osiągaj cele szkoleniowe na poziomie całej organizacji

Mając na uwadze globalny, połączony rynek, na którym coraz bardziej ceni się różnorodność, lokalną kulturę i charakterystyczne umiejętności, metody szkoleniowe stosowane w Twojej organizacji powinny uwzględniać język i rozwiązania technologiczne opisane w tym artykule.

Oczywiście wymaga to opanowania szerokiego zakresu specjalistycznych umiejętności, dlatego wiele dużych organizacji zwraca się do firmy Summa Linguae Technologies (SLT), gdy budują swoje globalne zasoby e-learningowe.

SLT specjalizuje się w tworzeniu kursów e-learningowych, które są spersonalizowane i zlokalizowane pod kątem każdego członka globalnej społeczności. Obejmuje to nagrania wideo i animacje (listy dialogowe i głos lektora), pliki tekstowe, mapy, instrukcje, strony internetowe, aplikacje mobilne i systemy zarządzania nauką.

Iwona Bąk, Global Production Director w SLT, opisuje naszą filozofię w taki sposób: „Uważamy, że w ramach e-learningu należy w pełni wykorzystać możliwość uwolnienia się z czterech ścian tradycyjnej sali lekcyjnej, aby każdy uczestnik – niezależnie od jego stylu uczenia się, kultury czy lokalizacji – mógł skorzystać z interesującego go i skutecznego programu szkoleniowego, zoptymalizowanego pod kątem jego konkretnych potrzeb”.

Już dziś skontaktuj się z SLT, aby stworzyć zasoby e-learningowe dostosowane do potrzeb każdego uczestnika szkolenia w dowolnym miejscu na świecie.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej