Jakość postedycji tłumaczeń maszynowych

Ostatnia aktualizacja: 29 września, 2021

mtpe, mtpe translationHow is basic post-editing different from full post-editing?

Due to globalization and multifaceted internationalization, more and more content requires fast and effective translation. The answer to the needs of the market is the dynamically developing machine translation technology and the offer of post-editing services. What variants can the customer decide on and what does such a choice entail?

MTPE in the modern world

In the modern world, time is not only money, but also health and life. In the business sector, staying ahead of the competition and reaching new customers often determines the success of the company. Legal service providers often feel the need to translate a large amount of content in a very short time. In turn, the demand for translations in the medical services sector during the pandemic has become almost proverbial (we encourage you to read our previous article on this topic).

So it’s no surprise that machine translation services continue to grow in popularity. Of course, computer algorithms are able to translate incomparably faster than humans. Suffice it to say that the daily norm for a professional living translator is a translation of 2500 words, while AI-powered machine translation tools are able to produce many times more material.

However, it is worth remembering that often the speed of service implementation is not followed by the quality of the target text. What’s more, in the case of more semantically complex materials, the effect of the computer’s work may be far from what the customer expects. The solution to this problem is a service called machine translation post-editing. And although this concept is already quite well widespread, still few customers are aware that within its framework they can order two different services.

translation verification, postedit

Postedit – translation verification levels

Decydując się na skorzystanie z usług tłumaczenia maszynowego, klient musi przede wszystkim ustalić, jaki efekt chce uzyskać. Jakość, szczególnie w przypadku słowa pisanego, to pojęcie bardzo subiektywne. Większość profesjonalnych agencji tłumaczeniowych oferuje usługę postedycji tłumaczeń maszynowych w dwóch wariantach: podstawowym i pełnym (więcej na temat MTPE znajdziesz w naszym poprzednim artykule).

Aby przy pomocy tłumaczeń maszynowych osiągnąć jakość tekstu docelowego zbliżoną do tego wykonanego przez człowieka, zaleca się zazwyczaj pełną postedycję. Dla jakości o niższym standardzie często określanej jako „wystarczająco dobra” zaleca się zazwyczaj tzw. light postediting, czyli postedycję na poziomie podstawowym

Warto pamiętać, że drugi wariant usługi może nie wystarczyć do tego, by stworzyć tekst nadający się do publikacji, w przypadku gdy tłumaczenia maszynowe jest niskiej jakości. Jeśli jednak surowy wynik MT jest dobrej jakości, może okazać się, że do uzyskania wysokiej jakości wystarczy jedynie niewielka, a nie pełna postedycja. Dlatego właśnie proces decyzyjny w kwestii wyboru usługi warto zacząć od określenia poziomu oczekiwanej jakości.

Postedycja podstawowa kontra postedycja pełna

Tłumaczenie o jakości „wystarczająco dobrej” definiuje się jako zrozumiałe i dokładne, ale nieidealne pod względem stylistycznym. Innymi słowy, tekst poddany zabiegowi „light postediting” jest w pełni zrozumiały, ale może brzmieć tak, jakby został wygenerowany przez komputer. Jego składnia może być nieco nietypowa, a gramatyka może nieidealna.

Celem podstawowej postedycji jest uzyskanie semantycznie poprawnego tłumaczenia, w którym przekazane zostały wszystkie informacje. Fundamentalnym założeniem w przypadku tej usługi jest wykorzystanie jak największej ilości surowych danych uzyskanych w procesie tłumaczenia maszynowego, co oznacza jak najmniejszą ingerencję. Podstawowe zasady pisowni nadal tu obowiązują, ale nie należy wprowadzać poprawek o charakterze stylistycznym.

Pełna postedycja powinna dostarczyć klientowi tekst zrozumiały, dokładny i stylistycznie poprawny. Choć jego styl może  nie być tak dobry, jak ten, który osiągnąłby ludzki rodzimy użytkownik języka docelowego. Tym niemniej składnia, gramatyka oraz interpunkcja muszą być bez zarzutu.

W tym przypadku celem postedytora jest uzyskanie poprawnego gramatycznie, syntaktycznie i semantycznie tłumaczenia, w którym terminologia jest przetłumaczona poprawnie i spójnie. Podobnie, jak w przypadku postedycji podstawowej należy upewnić się, że przekazana została całość informacji. Jednak w przeciwieństwie do pierwszego wariantu usługi ważne jest, by dokonać modyfikacji tekstu na poziomie składniowym i dostosować wszystkie odniesienia kulturowe.

mtpe translation, weryfikacja tłumaczenia

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej