5 powodów, dla których warto zainwestować w usługi tłumaczeń finansowych

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia, 2023

financial translation

Usługi tłumaczeń finansowych odgrywają kluczową rolę w przełamywaniu barier językowych, zapewnianiu dokładnych tłumaczeń i ułatwianiu komunikacji transgranicznej.

W miarę jak Twoja firma rozszerza działalność na różne rynki, napotkasz różne kultury, języki i systemy finansowe. W tym miejscu kluczową rolę odgrywają usługi tłumaczeń finansowych.

Niwelując różnice językowe, usługi tłumaczeń finansowych umożliwiają poruszanie się po rynkach międzynarodowych, zgodność z wymogami regulacyjnymi, zwiększanie zaufania inwestorów oraz zapewnienie dokładnej i precyzyjnej komunikacji w dziedzinie finansów.

W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, które sprawiają, że usługi tłumaczeń finansowych są niezbędne w dzisiejszym globalnym krajobrazie finansowym.

Usługi tłumaczeń finansowych zapewniają dokładność i przejrzystość

Dokumenty finansowe, takie jak raporty roczne, sprawozdania finansowe, prospekty emisyjne i umowy inwestycyjne zawierają złożoną terminologię i zawiłe szczegóły.

Dokładne tłumaczenie tych dokumentów ma ogromne znaczenie dla zachowania przejrzystości, uniknięcia błędnej interpretacji i przestrzegania zobowiązań prawnych.

Dostawcy usług tłumaczeń finansowych zatrudniają profesjonalnych lingwistów z doświadczeniem w finansach. Zapewnia to precyzyjne tłumaczenia, które oddają znaczenie treści, jednocześnie przekazując złożone koncepcje finansowe w języku docelowym.

Dotyczy to zarówno liczb, jak i tekstu.

Na przykład w języku angielskim 2,500 to dwa tysiące pięćset, a 2.500 oznacza dwa i pół. Ale w niektórych krajach, takich jak Wietnam, Francja i Niemcy, jest odwrotnie . Tam 2,500 odpowiada dwóm i pół, a 2.500 to dwa tysiące pięćset.

Oto kolejny przykład:

Oryginalna fraza. „Spółka odnotowała znaczne straty w ostatnim kwartale”.

Źle przetłumaczona wersja. „La compañía experimentó pérdidas singulares en el último cuarto”.

W tym przykładzie wyrażenie „znaczące straty” zostało przetłumaczone jako „pérdidas singulares”. Jednak „singulares” oznacza „unikalny” lub „pojedynczy” w języku hiszpańskim, co nie oddaje dokładnie zamierzonego znaczenia terminu „znaczący” w kontekście strat finansowych.

Bardziej odpowiednie tłumaczenie.  Terminy „pérdidas significativas” lub „importantes”, które dokładnie oddają wielkość strat.

Ważne jest zatem, aby podczas tłumaczenia zwrotów finansowych wziąć pod uwagę nie tylko dosłowne tłumaczenie słów, ale także odpowiednią terminologię i kontekst, aby zapewnić dokładną komunikację.

Ta dokładność i jasność mają zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania wśród zainteresowanych stron. Ułatwiają również podejmowanie lepszych decyzji, nie wspominając o właściwych wycenach.

Poznaj spostrzeżenia naszych ekspertów na temat tego, o co zapytać potencjalnego dostawcę usług językowych i jak powinien on zareagować.

Pomoc w zapewnieniu zgodności z przepisami

Usługi tłumaczeń finansowych pomagają firmom poruszać się po skomplikowanej sieci ram regulacyjnych regulujących finanse międzynarodowe.

Przepisy dotyczące podatków, standardów rachunkowości, bankowości, papierów wartościowych i ubezpieczeń różnią się w zależności od kraju.

Dokładne tłumaczenie dokumentów prawnych i dotyczących zgodności gwarantuje, że firmy rozumieją lokalne przepisy i regulacje i przestrzegają ich, zmniejszając ryzyko kar i komplikacji prawnych.

Tłumacze finansowi posiadający wiedzę na temat konkretnych przepisów finansowych pomagają firmom poruszać się po złożonych wymaganiach dotyczących zgodności, zapewniając jednocześnie bezproblemową komunikację z organami regulacyjnymi, audytorami i innymi interesariuszami.

Ułatwienie ekspansji na rynku globalnym

Skuteczna komunikacja w lokalnym języku ma kluczowe znaczenie dla angażowania klientów, negocjowania umów, prowadzenia badań rynkowych i rozwijania strategicznych partnerstw.

Przetłumaczone materiały marketingowe, opisy produktów, strony internetowe i kampanie reklamowe umożliwiają firmom nawiązanie kontaktu z docelowymi odbiorcami, zademonstrowanie ich wartości i ustanowienie silnej obecności na nowych rynkach.

Być może najbardziej znanym błędem jest użycie przez HSBC sloganu „Assume Nothing” („niczego nie zakładaj”). Miał on na celu przekazanie, że wszystko jest możliwe, jeśli klient umieści pieniądze w tym banku. Ale kiedy bank podjął kampanię globalną, w wielu językach hasło pojawiło się jako „Do Nothing” („nic nie rób”). Ludzie rozumieli to jako „bank, który nic nie robi”. Nie jest to slogan idealny.

W rezultacie HSBC wydał kolejne 10 milionów dolarów na poprawę i dostosowanie swojej kampanii.

Oto kilka innych kosztownych błędów w tłumaczeniu finansowym.

Błąd cenowy Nokii w Chinach

W 2013 roku Nokia, fińska międzynarodowa firma telekomunikacyjna, popełniła błąd cenowy na swojej chińskiej stronie internetowej.

Z powodu błędnego tłumaczenia cena smartfona Nokia Lumia 920 została podana jako wynosząca 1999 juanów. Było to znacznie mniej niż zamierzona cena 4599 juanów.

Ten błąd cenowy doprowadził do powodzi zamówień, ponieważ klienci rzucili się, aby skorzystać z niskiej ceny. Nokia musiała honorować zamówienia i w rezultacie poniosła znaczne straty finansowe.

Błąd przeliczania walut IKEA

W 2007 roku IKEA, szwedzki sprzedawca mebli, popełnił błąd w tłumaczeniu i przeliczaniu walut w swoim katalogu.

Katalog wymieniał cenę sofy w Tajlandii jako 6 900 batów. Cena ta została błędnie przeliczona na korony szwedzkie jako 69 zamiast prawidłowej konwersji około 1 200 koron.

Ten błąd w tłumaczeniu doprowadził do napływu klientów w Tajlandii domagających się sofy po niewłaściwej cenie. IKEA wystosowała przeprosiny i naprawiła błąd, ale nadal powodowało to straty finansowe i potencjalne szkody dla ich reputacji.

Kierownicy projektów tłumaczeń finansowych i zespoły ds. lokalizacji produktów umożliwiają firmom dostosowanie przekazu do lokalnych niuansów kulturowych, skutecznie pokonując bariery językowe i maksymalizując ich globalny potencjał wzrostu.

Zwiększ zaufanie inwestorów

Inwestorzy wymagają dokładnych i wyczerpujących informacji finansowych, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Usługi tłumaczeń finansowych ułatwiają tłumaczenie raportów rocznych, komunikacji z akcjonariuszami, prezentacji dla inwestorów i dokumentów ujawniających informacje finansowe. Pozwala to firmom skutecznie informować globalnych inwestorów o swoich wynikach finansowych, strategiach i ryzyku.

Ponadto wysokiej jakości tłumaczenia wzbudzają zaufanie co do dokładności i przejrzystości danych finansowych, zwiększając zaufanie inwestorów i przyciągając międzynarodowe inwestycje.

Tak więc, przełamując bariery językowe, usługi tłumaczeń finansowych przyczyniają się do budowania silnych relacji między przedsiębiorstwami a inwestorami, otwierając drzwi do różnorodnych możliwości finansowania.

Ograniczanie ryzyka i zapewnianie należytej staranności

W transakcjach finansowych, takich jak fuzje i przejęcia, wspólne przedsięwzięcia i oferty papierów wartościowych, dokładne tłumaczenie umów prawnych, raportów due diligence i dokumentów dotyczących zgodności ma kluczowe znaczenie.

Usługi tłumaczeń finansowych odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, że wszystkie zaangażowane strony rozumieją warunki, ryzyko i zobowiązania dotyczące transakcji.  Nieporozumienia lub błędy w przetłumaczonych dokumentach mogą prowadzić do sporów, postępowań na drodze sądowej i strat finansowych.

Albo porozumienia po prostu nie dochodzą do skutku.

Zapewniając precyzyjne tłumaczenia i ułatwiając skuteczną komunikację, usługi tłumaczeń finansowych ograniczają ryzyko nieporozumień i wspierają procesy due diligence, chroniąc przedsiębiorców przed potencjalną koniecznością ponoszenia odpowiedzialności prawnej i zabezpieczając ich interesy.

Wysokiej jakości usługi tłumaczeń finansowych

Umożliwiając firmom spełnienie wymogów regulacyjnych, ekspansję na rynki międzynarodowe, zwiększenie zaufania inwestorów i ograniczenie ryzyka, usługi tłumaczeń finansowych otwierają cały świat możliwości.

Możemy pomóc. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję i postedycję, aby uzyskać najlepszy proces tłumaczenia maszynowego, który nadal wykorzystuje ważne wkład ludzki.

Nasz zespół może spełnić te standardy i wydać notarialnie poświadczony certyfikat dokładności bez dodatkowych kosztów.

Dotyczy to w szczególności spółek publicznych notowanych na giełdzie, które są prawnie zobowiązane do publikowania sprawozdań finansowych.

Jako spółka giełdowa zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest skuteczna komunikacja z potencjalnymi inwestorami. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na tłumaczenie raportów okresowych i rocznych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej