Professionell automatisk översättning – hur fungerar det?

Senast uppdaterad den December 13, 2019

Dagens översättningssystem är kraftfulla och användbara verktyg, särskilt för globala företag. Systemen har i princip obegränsade möjligheter, och resultatet går inte att jämföra med de grovhuggna, ordagranna översättningar som matades ut för bara ett par år sedan. Den höga noggrannheten uppnås genom att de datorstödda översättningsprogrammen använder sig av artificiell intelligens. Låt oss titta lite närmare på hur det fungerar.

De avancerade översättningssystemen skapar stora förbättringar och minskade kostnader för företag inom många branscher. Tänk dig en e-handelsplattform som erbjuder flera hundra nya produkter varje dag, till kunder världen över. Med hjälp av en automatisk översättningsprocess kan man till exempel infoga produktbeskrivningar på alla konsumenters språk bara några sekunder efter att produkterna har lagts ut på nätet. Denna exakta och effektiva teknik är resultatet av arbetet med att förbättra maskinöversättning, ett verktyg som har funnits i flera årtionden.

Översättningsprogram – då och nu

De första, enklaste översättningsprogrammen baserades på ordböcker och översatta texter. De översatte ord för ord, och därför misslyckades de ofta med att förmedla den verkliga innebörden. För att åtgärda detta började lingvister implementera det naturliga språkets komplicerade regler i systemet, och det resulterade i regelbaserade översättningar. Metoderna innebar en förbättring, men de kunde fortfarande bara användas för enkla texter. Detta beror på karaktären hos vardagsspråket som vi använder varje dag. Det saknar nämligen ofta strikta regler. När vi talar och skriver använder vi många undantag, vi bryter mot grammatikregler eller använder dialektala uttryckssätt. Det stora genombrottet kom på 90-talet, när datorstödd översättning förbättrades och man utvecklade lösningar av statistisk karaktär. Denna typ av frasbaserad översättning har dominerat branschen fram till nu. Den har dock inte varit felfri.

Artificiell intelligens driver på förändring

Maskinöversättning förändras mitt framför ögonen på oss, och det beror i huvudsak på teknologin som går under namnet artificiell intelligens (AI). Även om många människor har mycket vaga föreställningar om vad AI egentligen är så har de tillgång till teknologin via ett knapptryck, till och med på sin egen smart phone. Det är artificiell intelligens som gör att telefonens system känner igen samma människor på olika bilder, och som kombinerar bilder till samlingar. AI föreslår också produkter som vi kan tänkas tycka om, till exempel när vi shoppar i en webbutik eller letar efter filmer som kan vara sevärda via en Video on Demand-plattform.

Chattbotar och andra virtuella assistenter använder också artificiell intelligens för att besvara kundernas frågor. Dessa lösningar säkrar en hög prestanda och kontinuerlig tillgänglighet. Med hjälp av dem blir det dessutom enkelt att samla in och analysera även stora datamängder. Detta är inte bara tidsbesparande. Det innebär även minskade kostnader och färre fel. Det enklaste sättet att definiera AI-teknologi är att se det som ett område inom datorvetenskapen som gör det möjligt för system och maskiner att utföra uppgifter som tidigare vanligtvis krävde mänskliga insatser. Idag används artificiell intelligens inom många olika affärsområden. Teknologin appliceras till exempel inom marknadsförings-, IT-, HR-, e-handels-, redovisnings- och översättningsbranschen.

Program för maskininlärning och för att ersätta översättare

AI utvecklas just nu i många riktningar i takt med att systemen förbättras, så att de fattar de bästa besluten, på liknande sätt som en människa skulle göra. Maskininlärning är ett av de snabbast växande områdena inom artificiell intelligens. Enligt Deloitte kommer företagen år 2021 att lägga ut fem gånger så mycket pengar på AI och självinstruerande maskiner som 2017 – totalt 57,6 miljarder amerikanska dollar. Machine learning: things are getting intense

Maskininlärning gör det per definition möjligt för system och maskiner att förbättras med hjälp av insamlade data, upplevelser och modeller som kan användas för att inhämta ny kunskap. Detta innebär att automatiska översättningar som stöds av självinlärningsalgoritmer blir allt mer konsekventa och korrekta. Systemet fungerar dessutom speciellt väl om man har stora textmängder som ska bearbetas, och om det skulle vara både tidsödande och dyrt att översätta dessa texter manuellt. Algoritmer lär sig snabbt mönster, drar sedan slutsatser och fattar beslut, vilket fungerar som stöd för översättarna som övervakar processen. Det gör det möjligt för företag inom en internationell organisation att erbjuda kundtjänst eller kommunikation på distans – ögonblickssnabbt, och på flera språk.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer