Covid-19 and AI - summalinguae.com

Kan artificiell intelligens förutsäga en pandemi?

Artificiell intelligens baseras på enorma datamängder. Det sägs att BlueDot-algoritmen rapporterade en eventuell pandemi några veckor innan epidemin i Wuhan var ett faktum — och det var nio dagar innan Världshälsoorganisationen