Så här använder du ChatGPT för översättning

Senast uppdaterad den september 19, 2023

ChatGPT-revolutionen är här, men är den AI-drivna chattroboten ett fungerande alternativ för dina översättningsprojekt?

Med hjälp av naturliga språkbehandlingsalgoritmer kan ChatGPT svara som en människa på en mängd olika typer av inmatningar. Och i likhet med Google Translate, så kan du även använda chattroboten för översättning. AI-översättning är redan ett vanligt verktyg inom språkbranschen. Det bidrar till att översättningar blir klara snabbare och skapar mer kostnadseffektiva översättningsprocesser och arbetsflöden. Än så länge har ChatGPT kanske inte vänt upp och ner på översättningsbranschen, men den kan definitivt röra om i grytan. Den mänskliga faktorn är dock fortfarande avgörande, särskilt under valideringsfasen, något som vi kommer att återkomma till längre ner i texten.

ChatGPT och översättningsmarknaden

Med hjälp av naturliga språkbehandlingsalgoritmer kan ChatGPT svara som en människa på en mängd olika typer av inmatningar. Och i likhet med Google Translate, så kan du även använda chattroboten för översättning. Men tack vare tekniken Google Lens kan Google Translates mobilapp även hantera tal och text i bild, något som ChatGPT ännu inte klarar av. Det faktum att bilder inte kan användas innebär också att chattroboten just nu inte är lämplig för lokalisering. För närvarande har den stöd för närmare 100 språk och kan hantera texter med över 25 000 ord. Det betyder att den kan användas för att skapa och översätta längre innehåll.

Så här fungerar översättning med ChatGPT

Eftersom ChatGPT är konversationsbaserad, så blir översättningsflödet mer kontextuellt. För att visa hur det fungerar, gjorde vi ett enkelt test där vi översatte det kinesiska talesättet ”未雨绸缪”. När vi använde Google Translate blev översättningen: När vi skrev in ”vad betyder ’未雨绸缪’ på engelska?” i ChatGPT svarade dock chattroboten så här:

Den kinesiska frasen ”未雨绸缪” (wèi yǔ chóumóu) kan översättas till engelska som ”prepare for a rainy day” eller ”make provision against possible trouble”. Uttrycket förmedlar tanken att man bör vidta försiktighetsåtgärder eller förbereda sig i förväg för att förhindra eller mildra konsekvenserna av framtida problem eller svårigheter. Det lyfter fram vikten av att vara förutseende och att planera för potentiella utmaningar eller osäkerheter.

Med Google får du alltså en rak, enkel översättning. Du får ingen kontext, och översättningen kanske inte är bokstavlig, men den fungerar. Med ChatGPT får du ett mycket mer omfattande svar. Dessutom kan du anpassa översättningen efter dina specifika behov och ge återkoppling angående de ändringar som du vill göra. ChatGPT kan ta hänsyn till kulturella konnotationer och regionala skillnader när det gäller ordens betydelser, något som översättningsverktyg som Google Translate inte klarar av. Detta är dock bara ett exempel. Låt oss titta på vad några andra källor säger.

Hur träffsäker är ChatGPT vid översättning?

Vi börjar med ChatGPT:s egen bedömning av sin översättningsförmåga via Slator. ”Ja, du kan använda ChatGPT för översättning … Men observera att ChatGPT:s översättningsförmåga kanske inte är lika korrekt eller precis som ett specialutvecklat översättningsverktyg eller en professionell översättare.” ”ChatGPT kanske inte kan översätta vissa tekniska eller domänspecifika termer korrekt. ChatGPT kan dock vara ett användbart verktyg för att översätta texter med enklare språk.” Och glöm inte att ChatGPT kan ge felaktiga svar på användarens frågor. Du får ingen garanti för att informationen alltid är korrekt. Dessutom är en stor nackdel att chattrobotens data kommer från 2021, och den har ingen kännedom om händelser, eller språkliga förändringar, som har skett senare. Vidare så fann det kinesiska techbolaget Tencent att ChatGPT är sämre än Google Translate och DeepL på att översätta kommentarer från Reddit. Och slutligen så äger Microsoft en stor andel av ChatGPT och de investerade nyligen 10 miljarder dollar för att konkurrera med Google samt använda ChatGPT i Bing-sökningar och inbäddad i Word, Excel, PowerPoint och Outlook. De jämförde också nyligen GPT-språkmodeller med maskinöversättningsmotorer för både forsknings- och kommersiella syften, och testade då 18 språkkombinationer med både många och få språkresurser. De använde allmänt tillgängliga datauppsättningar och utförde tester på både menings- och dokumentnivå. Flera mätvärden samt utvärdering av översättare användes. Slutsatsen var att GPT-modeller producerar en ”mycket konkurrenskraftig översättningskvalitet för språk där det finns många resurser”. Däremot har ChatGPT fortfarande ”begränsningar när det gäller språk med få resurser”. Engelska, kinesiska, spanska, franska, japanska och flera av de europeiska och västerländska språken betecknas som språk med många resurser. För att modellerna ska bli bättre på språk med få resurser, behöver textdata samlas in och annoteras. Om du ska översätta till dessa språk, så kommer det alltså inte att räcka med ChatGPT.

Vikten av maskinöversättning med efterredigering

Du är förstås fri att forma din egen åsikt, men så här tror vi. Det finns inte bara ett rätt sätt att hantera översättningsprojekt . Vi jobbar själva mycket flexibelt och erbjuder flera olika specialiserade tjänster . Det är en glidande skala där de två ytterligheterna är att antingen låta en översättare översätta allt från början eller att lämna allt till en maskin. Att använda en översättare går långsammare, men arbetet är gediget och det kostar mer. Du får dock förstklassig kvalitet. Maskinöversättning (till exempel med ChatGPT) går snabbt och enkelt, och det kan göras billigt. Som vi har sett är kvaliteten inte fantastisk, och för närvarande fungerar det bättre för utvärdering av översättningar. Men med hjälp av maskinöversättning med efterredigering kan du uppnå en form av balans. Denna process innebär att innehållet först maskinöversätts och sedan granskas och redigeras. En översättare kontrollerar innehållet för att säkerställa att det inte bara är tekniskt korrekt, utan också har rätt tonalitet och är kulturellt lämpligt. Vi behöver fortfarande översättarens granskning vid större lokaliserings- och översättningsprojekt för att det ska bli så korrekt som möjligt. Och det gäller särskilt för språk med få resurser. Med maskinöversättning med efterredigering hittar du balansen mellan kvalitet och kostnadseffektivitet.

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt översättningsprocess

Vi på Summa Linguae tittar alltid på alla relevanta faktorer innan vi offererar ett anpassat pris. Först och främst måste du veta exakt vad du behöver. Gör en lista över vilka språk du ska översätta till eller från och bestäm vilken nivå av språktjänster ditt företag behöver. Behöver du översättning eller lokalisering? Är det ett engångsbehov eller kommer det att bli löpande projekt? Ju mer detaljerad information du kan ge oss, desto större är chansen att du erbjuds det bästa priset. Och om du inte vet exakt vad du vill ha, så hjälper vi dig gärna att ta reda på det. Kontakta oss idag för att komma igång.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer