#Multilingual Data

#Data Management

#flexibilitet #säkerhet
#transparens

Vad vi gör

Våra kunder har behov av innovativa lösningar inom global kommunikation.
Vi hjälper företag över hela världen att kommunicera och förverkliga sina mål.
E-handel – översättning
av webbshoppar
LÄS MER
Banner image
Lokalisering av webbplatser, programvara
och appar
LÄS MER
Banner image
Tekniska
lösningar
LÄS MER
Banner image
Juridiska
översättningar
LÄS MER
Banner image
Lokalisering
av multimedia
LÄS MER
Banner image
Global SEO
och sökordsanalys
LÄS MER
Banner image
E-handel – översättning
av webbshoppar
LÄS MER
Banner image
Lokalisering av webbplatser, programvara
och appar
LÄS MER
Banner image
Tekniska lösningar
LÄS MER
Banner image
Juridiska översättningar
LÄS MER
Banner image
Lokalisering
av multimedia
LÄS MER
Banner image
Global SEO
och sökordsanalys
LÄS MER
Banner image

Fem sätt att förbättra din kommunikation online

Din kommunikationsstrategi behöver vara global. Om du vill nå så många kunder som möjligt, kan du helt enkelt inte ignorera de fördelar den digitala kommunikationen ger dig. Vi hjälper dig genom att rekommendera några pålitliga metoder för att skapa en effektiv global strategi för din kommunikation online.

Vill du kommunicera effektivt med dina kunder? Om så är fallet, rekommenderar vi att du söker efter leverantörer som erbjuder online-baserade tjänster. Det kan omfatta grafiska, logistiska, juridiska eller till och med översättningstjänster, såsom de som erbjuds av oss. Tack vare ett smidigt samarbete utan onödig byråkrati, kommer du att säkerställa enkla beslutsprocesser, smidiga leveranser och i slutänden högre effektivitet. Ett samarbete med en översättningsbyrå online behöver inte alls vara anonymt – utan bara snabbt och effektivt.

Om du har utländska kunder eller om du driver ett multinationellt företag behöver du vara medveten om att översättningar alltid bör göras av branschspecialister. Först då kan du lita på att ditt budskap förmedlar samma innebörd som du avsett på ditt eget modersmål. En översättningsbyrå överbryggar inte bara språkbarriärerna online utan hjälper dig även att översätta dina dokument online.

Att översätta din kommunikation är bara meningsfullt om innehållet är korrekt lokaliserat. Att skapa en språkversion innebär alltså inte bara en bokstavlig översättning ”ord för ord”. Översättaren behöver ta hänsyn till sammanhanget, det avsedda syftet och den exakta innebörden. Innehållet bör behandlas grundligt, översättaren behöver inte bara analysera texten, utan också den grafiska designen, layouten och alla andra detaljer som kan påverka förståelsen av budskapet. Dessa faktorer är avgörande, eftersom varje kultur har sitt eget speciella sätt att uppfatta världen. Kommunikationen kan ha olika innebörd för olika personer. För att säkerställa att kommunikationen blir effektiv, är det inte bara nödvändigt att anlita en översättningsbyrå, utan också att välja en som kan lokalisering.

Utöver marknadsföring och reklammaterial är innehållet i avtal och andra dokument ett viktigt inslag i kommunikationen med kunderna. Utan korrekta formuleringar kommer inte ens de mest effektiva förhandlingarna och kundrelationerna att garantera goda samarbetsvillkor. Om du har att göra med personer från andra länder behöver du en professionell översättningsbyrå för att se till att översättningskvaliteten på dina dokument är optimal. Genom att etablera ett regelbundet samarbete med en översättningsbyrå utvecklar du flexibla och individuella relationer. Du kan låta översättare förbereda mallar för de mest använda dokumenten, så att du inte behöver översätta dem från scratch varje gång. Ditt team på översättningsbyrån hjälper dig med knepiga beslut och föreslår den bästa typen av översättning för dina aktuella behov.

Beslutet att välja språk för din kommunikation görs ofta utan ordentlig analys eller under tidspress. Kom ihåg att inte alla språk är viktiga för dina kommunikationsbehov, särskilt om du har en begränsad budget. Ta fram en lista över länder som du vill nå och dubbelkolla om det krävs en riktad kampanj. Om du till exempel riktar in dig på kunder i Nederländerna, kan det i vissa fall räcka med en webbplats på engelska. Om du redan har en webbplats, analysera dess statistik för att identifiera var dina kunder befinner sig. Investera i översättning, lokalisering och skräddarsydda erbjudanden riktade till potentiella kunder, som verkligen är intresserade av dina tjänster.