Så transformerar maskin­aröversättning e-handeln

Senast uppdaterad den januari 26, 2021

Maskinöversättning undanröjer språkhinder som blockerar global handel. Har ditt e-handelsföretag de automatiseringsverktyg det behöver för att konkurrera?

Att expandera till internationella marknader är en fundamental strategi för detaljhandlare som vill öka sina intäkter. Speciellt e-handlare befinner sig tack vare sin online-verksamhet i ett idealiskt läge för att enkelt kunna nå lukrativa utländska marknader.

Detta är en enorm möjlighet, men också en stor utmaning. Hur kan produktinformation och andra budskap kommuniceras på ett sätt som talar till mottagarna på varje enskild målmarknad?

Vissa e-handelsföretag väljer helt enkelt att använda engelska överallt. Men forskning visar att kunderna, om de själva får välja, föredrar att handla i butiker där de kan handla på sitt eget språk. E-handlare som inte vill översätta och lokalisera sitt content kommer ofrånkomligen att bli omsprungna av mer anpassningsbara konkurrenter.

Översättning och lokalisering har traditionellt utförts av kvalificerade mänskliga översättare. Men tekniken har avancerat, och de standardmässiga texter som används i de flesta online-butiker innebär att e-handelssektorn är speciellt väl lämpad för automatiseringsverktyg, speciellt maskinöversättning.

Vad är maskinöversättning?

De första maskinöversättningsprogrammen kom på 1950-talet (de kallades ofta automatiserad/automatisk översättning). När man i dag använder termen maskinöversättning refererar man till datorteknik för att översätta en text till ett annat språk med ingen, eller minimalt med, mänsklig inblandning. Nya metoder för maskinöversättning har utvecklats i takt med att tekniken har blivit mer avancerad.

Regelbaserad maskinöversättning (rule-based machine translation, RBMT), utvecklades i början på 1970-talet. Tekniken var i princip baserad på en ordbok och en uppsättning grundläggande regler för konvertering av text från ett språk till ett annat. Men eftersom översättning handlar om mycket mer än att ersätta ett ord med ett ord på ett annat språk var resultaten ofta opålitliga och krävde efterredigering av människor.

Detta ledde till att man började arbeta på metoder för statistisk maskinöversättning (statistical machine translation, SMT), en teknik som började göra genombrott under 1990-talet. Vid SMT används en mycket stor samling existerande referenstexter och översättningar av fraser för att söka efter kortare fraser på källspråket. Dessa konverteras sedan till målspråket baserat på mest frekventa översättningarna i det befintliga materialet. Svagheten med SMT är att verktyget bara kan översätta en fras om den redan finns med i de existerande referenstexterna.

En utveckling av ett senare datum är neural maskinöversättning (neural machine translation, NMT). I detta verktyg finns en nyckelingrediens som tidigare automatiserade översättningsprogram har saknat, nämligen kontext. NMT använder djupinlärningstekniker för att känna igen textmönster i källmaterialet och gör sedan utifrån kontexten en tolkning av ett ord, och sedan av en ordsekvens.

NMT är den första metoden för automatisk översättning som är både snabb och noggrann, och detta är en kombination som skulle kunna transformera e-handeln.

Hur kan maskinöversättning gynna e-handeln?

Den stora mängden e-handelscontent, dess standardiserade uppbyggnad och konstant föränderliga karaktär gör denna typ av material till en idealisk kandidat för maskinöversättningsprogram.

För att man till fullo ska kunna dra fördel av möjligheterna på de internationella marknaderna bör allt textmaterial på en e-handelswebbplats översättas till språken som de lokala kunderna talar. Produktinformation är det mest uppenbara exemplet, men det handlar även om sidor med annat innehåll, till exempel ”Om oss”, bloggar, sociala medier, SEO-metadata, marknadsföringsmaterial och liknande.

Att hantera snabba översättningar till flera språk av detta ständigt föränderliga innehåll skulle vara en enorm utmaning för ett team med mänskliga översättare. Men med de senaste maskinöversättningsprogrammen kan e-handelsföretag optimera hela översättningsprocessen för att maximera handeln över gränserna.

Det finns stora fördelar med att använda maskinöversättning, och det finns även en stor nackdel med att inte använda tekniken: ett i övrigt framgångsrikt e-handelsföretag hamnar i ett sårbart läge gentemot konkurrenter från världens alla hörn.

En Singaporebaserad återförsäljare av sport- och friluftskläder har till exempel integrerat maskinöversättningsprogram inom hela sin verksamhet. Företaget är redan verksamt i Kina, Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Belarus, och söker nu handelsmöjligheter i många andra länder. Företaget använder därför maskinöversättningar som stöd för samtliga aspekter av verksamheten – från produktbeskrivningar till fakturering och HR – för att säkerställa att man aldrig kompromissar med kommunikationens hastighet och kvalitet när man interagerar med kunder på deras egna språk.

Det kinesiska e-handelsföretaget Alibaba har till och med utvecklat en egen maskinöversättningsteknik, Alibaba Machine Translation. Systemet ska leverera snabba och mycket precisa översättningar till Alibabas internationella företag, bland annat AliExpress, Lazada, ICBU, Taobao Overseas, DingTalk and Tmall Global.

Det är inte bara företagsjättar som Alibaba, eBay, Amazon och Google som investerar stora resurser i automatiserad översättning. Otaliga små e-handlare ser automatiseringsverktyg som ett sätt att komma in på de internationella marknaderna.

Vi på Summa Linguae Technologies vet att det inte finns någon standardlösning som passar alla när det gäller de vitt skilda krav som ställs på maskinöversättning.

Lea Backhurst, som är VD för den Nordiska delen av verksamheten, förklarar detta närmare: ”Vi använder flera olika maskinöversättningsmotorer som alla fungerar på olika sätt. Det innebär att vi kan skräddarsy en metod för automatiserad översättning som är anpassad just för den specifika sorts text som översätts, och som levererar det mest korrekta resultatet.”

Kommande innovationer inom maskinöversättning

Maskinöversättningsprogrammen har genomgått en evolutionsprocess som har inneburit att vi i dag har en lösning som går att arbeta med och som levererar exakta resultat. Men än har utvecklingen inte nått sin höjdpunkt. Hur ser framtiden ut för maskinöversättning?

Inom de här tre områdena är spännande innovationer redan på gång:

  1. Kontextualiseringen kommer sannolikt att förfinas för att göra översättningarna ännu mer sofistikerade. Det skulle innebära att kontexten i ett helt dokument utvärderas, inte bara i enskilda meningar.
  2. Automatiserad feedback som kvantifierar översättningens kvalitet kan göra det möjligt att filtrera ut den översatta text som en redigerare behöver hantera, och låta resten publiceras direkt.
  3. Automatiserad efterredigering kan effektivisera ett område som man tidigare bedömt behöver bearbetas av en människa. Detta kan involvera ytterligare en maskinöversättningsmotor som har utbildats för att leverera en hög nivå av precision med hjälp av de korrigeringar som en mänsklig efterredigerare har gjort i tidigare texter.

När tekniker som bara för några år sedan betraktades som science fiction nu implementeras på bred front kan vi bara gissa vad framtiden kan ha i sitt sköte för maskinöversättning. Vilka innovationer som än kommer kan vi vara säkra på att de kommer att ha en stor inverkan på e-handelssektorn.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer