Därför blir maskinöversättning med efterredigering allt populärare

Senast uppdaterad den augusti 17, 2023

post-edited machine translation

Det finns ett enormt behov av snabba översättningar av hög kvalitet, men samtidigt ska priset vara överkomligt och översättningen verifieras av en översättare. Det är här som maskinöversättning med efterredigering (PEMT) kommer in i bilden.

Maskinöversättning (MT) är en träffsäker och användbar lösning, men tekniken har ännu inte nått sin fulla potential. Att använda datorteknik för att översätta ett textstycke till ett annat språk utan, eller med minimal, mänsklig inblandning snabbar upp processen och har visat sig vara effektivt. Idag kan du till och med översätta med hjälp av ChatGPT. Men den mänskliga faktorn är fortfarande väsentlig, särskilt under valideringsfasen. Ja, korrekthet är viktigt och maskiner kan översätta ord för ord, men hur är det med stil och tonalitet? Kontext och kulturella aspekter? Det är här som efterredigering kommer in i bilden och du kan använda olika grader av mänsklig inblandning.

Vad är maskinöversättning med efterredigering?

Maskinöversättningsmotorer kan översätta tusentals ord på bara några minuter, medan en översättare översätter 3 000–3 500 ord per dag. Den snabba leveranstiden är maskinöversättningens signum, för att inte tala om kostnadsbesparingen. Och tack vare efterredigeringsprocessen kan du fortfarande få den trygghet som det innebär att låta en översättare kvalitetsgranska texten. Då ökar visserligen kostnaden, men kvaliteten höjs. Efterredigering innebär att texten granskas och bearbetas efter att den har maskinöversatts. En översättare kontrollerar innehållet för att säkerställa att det är tekniskt korrekt, har rätt tonalitet och är kulturellt lämpligt. Med hjälp av AI blir det till exempel ofantligt mycket enklare för varumärken att lokalisera sitt innehåll för olika målgrupper. Men innehållet behöver fortfarande granskas av en översättare vid större lokaliserings- och översättningsprojekt för att det ska bli så korrekt som möjligt. Du kan betrakta det som en optimering av det arbete som maskininlärningsmodellen gör. Nivån på efterredigeringen beror helt och hållet på kundens behov.

Typer av maskinöversättning med efterredigering

Det finns två typer av efterredigering: lätt och full. Vid lätt efterredigering görs så få ändringar som möjligt. Målsättningen är att översättningen ska vara begriplig samt faktamässigt och grammatiskt korrekt. Tänk på det som skillnaden mellan en enkel kontinental frukost och en matig brunch. Den förra är gratis, eller åtminstone billig, och tack vare de grundläggande näringsämnena kan du hålla igång ett tag. Den senare erbjuder fler valmöjligheter och håller dig mätt längre, men kostar också mer. Den ena är egentligen inte bättre än den andra, utan det beror helt på vad du behöver.

Lätt efterredigering

Språkgranskaren gör så få ändringar som möjligt i den maskinöversatta texten, så att översättningen är begriplig samt faktamässigt och grammatiskt korrekt. Detta omfattar mindre åtgärder, t.ex. att granskaren:

  • rättar felaktig grammatik, interpunktion och stavning
  • skriver om förvirrande meningar, men enbart om de förtydligar textens innebörd.

Den lätta efterredigeringen omfattar alltså bara kritiska fel och/eller felaktig terminologi som gör att texten blir svårbegriplig eller orsakar oavsiktliga juridiska konsekvenser. Språket kanske inte flyter, men texten är bra nog och – viktigast av allt – faktamässigt korrekt.

Full efterredigering

Detta är en långsammare och mer detaljerad process. Målsättningen är fortfarande att skapa korrekta översättningar med konsekvent och korrekt terminologi samt lämplig tonalitet och stil. Det ska inte heller finnas några stilistiska inkonsekvenser eller grammatiska misstag. Efter en full efterredigering ska det se ut som att en professionell översättare har arbetat med texten redan från början. Vid en full efterredigering ingår samma korrigeringar som vid lätt efterredigering plus att granskaren:

  • jämför översättningen med andra resurser
  • gör syntaktiska ändringar anpassade efter målspråket.

Texten måste därför uppfylla samma stränga kvalitetskrav som kunden ställer vid vanlig översättning.

Fördelar med maskinöversättning med efterredigering

Vanlig översättning är en långsam och sofistikerad process. Prislappen är hög, men kvaliteten är genuin och förstklassig. Maskinöversättning går snabbt och enkelt, och det kan göras billigt. Men kvaliteten är inte så hög. Och förresten är det inte heller så enkelt som att bara välja mellan lätt och full efterredigering. Behoven skiljer sig från projekt till projekt, från kund till kund och från språk till språk. Men med hjälp av maskinöversättning med efterredigering kan du uppnå en form av balans. Vi har sammanställt det här enkla diagrammet för att hjälpa dig att fundera över dina översättningsprioriteringar.

Om din text behöver vara perfekt, måste en professionell översättare eller språkgranskare arbeta med den. Du får den högsta kvaliteten, men betalar också därefter. Om kort leveranstid är det viktigaste, måste maskinöversättning användas som en del av lösningen. Arbetet utförs då till ett mycket lägre pris, men i slutänden offrar du kvaliteten. Den rätta balansen mellan kvalitet och kostnadseffektivitet får du förmodligen med maskinöversättning som kvalitetssäkras av en översättare. Det är den perfekta kombinationen: Maskinöversättning plus efterredigering och AI-utvärdering kan bidra till ett lägre pris utan att du behöver tumma på kvalitet eller leveranstid.

Låt maskinöversättning med efterredigering arbeta för dig

Alla översättningsprojekt är olika. Vi jobbar mycket flexibelt och erbjuder specialiserade tjänster. Du får det du behöver på ett eller annat sätt. Och det är det som är grejen. Det är en glidande skala där de två ytterligheterna är att antingen låta en översättare översätta allt från början eller att lämna allt till en maskin. Vi på Summa Linguae tittar alltid på alla relevanta faktorer innan vi offererar ett anpassat pris. Först och främst måste du veta exakt vad du behöver. Gör en lista över vilka språk du ska översätta till eller från och bestäm vilken nivå av språktjänster ditt företag behöver. Behöver du översättning eller lokalisering? Är det ett engångsbehov eller kommer det att bli löpande projekt? Ju mer detaljerad information du kan ge oss, desto större är chansen att du erbjuds det bästa priset. Och om du inte vet exakt vad du vill ha, så hjälper vi dig gärna att ta reda på det. Kontakta oss idag för att komma igång.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer