Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Tolkning – tala dina kunders språk

 

Globaliseringen har minskat avståndet till kunderna. Men när du går ut på de internationella marknaderna är det viktigt att ha en bra kommunikationsstrategi, som i sin tur kräver professionella tolktjänster.

Språkstöd av en professionell tolk under ett affärsmöte kan ha ett positivt inflytande på förhandlingsresultatet. Ett professionellt översatt tal vid en konferens eller på en mässa kommer att påverka ditt företags ställning i den internationella miljön.

Tolkning innebär inte bara en bokstavlig översättning – det inbegriper också rådgivning kring affärskulturen, etiketten eller företagsmiljön i den aktuella regionen. Tolkar känner till kulturen i landet, samt dess traditioner och seder, vilket är en fördel för att genomföra effektiva förhandlingar.

Tolkning kan ske i olika former som simultantolkning, konsekutivtolkning eller viskningstolkning. Var och en är lämplig för olika situationer, så rådfråga gärna våra projektledare vilken form som passar bäst i den givna situationen.

Kontakta oss: office_se@summalinguae.com