Reguli și Reglementări

 

 1. Preambul

Utilizarea serviciilor disponibile prin site înseamnă că utilizatorul:

 • a citit prezentele Reguli și Reglementări și este de acord cu toate prevederile acestora;
 • se obligă să utilizeze site-ul în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prezentele Reguli și Reglementări;
 • este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în măsura specificată în prezentele Reguli și Reglementări și în Politica de confidențialitate.

 

 1. Baza juridică
 • Legea din 21.7.2000 privind telecomunicațiile;
 • Legea din 18.7.2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

 

III.   Definiții

 1. Regulile și Reglementările definesc termenii și condițiile utilizării site-ului „Summa Linguae” la http://summalinguae.pl, exploatat de către societatea Summa Linguae Sp. z.o.o. cu sediul în Cracovia.
 2. Termenii utilizați în prezentele Reguli și Reglementări au următoarele semnificații:
  • Societatea”: societatea Summa Linguae Sp.z.o.o. cu sediul în Cracovia pe ul. Lublańska 34, cod poștal 31-476, Cracovia, înregistrată la Registrul Judiciar Național, filiala Srodmiescie – Cracovia, de pe lângă Tribunalul Districtual Cracovia, Secția Comercială nr. 11, sub nr. 0000400208, cu număr de identificare în scop de TVA: 9452165721, număr statistic REGON: 122435108, care este proprietara site-ului http://summalinguae.pl și care este o entitate furnizoare de servicii prin mijloace electronice;
  • Adresa de e-mail”: o adresă de e-mail accesibilă numai utilizatorului, specificată de acesta pentru a primi o cotație sau a se abona la newsletter;
  • Defecțiunea”: statutul sau starea serviciului care împiedică utilizatorul să utilizeze serviciul din cauza unei întreruperi în furnizarea serviciului sau suspendării furnizării serviciului ca urmare a unor cazuri de forță majoră sau altor motive neatribuibile societății;
  • Politica de confidențialitate”: un document care stipulează reguli privitoare la furnizarea datelor cu caracter personal sau altor informații confidențiale aferente utilizatorilor către societate și la prelucrarea acestora de către societate;
  • Regulile și Reglementările”: regulile și reglementările prezentului site disponibile la adresa: http://summalinguae.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci;
  • Site-ul”: site-ul cu adresa http://summalinguae.pl prin intermediul căruia se furnizează serviciile;
  • „Părțile”: societatea și utilizatorul;
  • „Textul”: un text transmis de către utilizator, societății, prin intermediul formularului disponibil pe site în scopul de a obține o cotație;
  • „Serviciile”: serviciile furnizate gratuit de către societate prin intermediul mijloacelor electronice, potrivit termenilor și condițiilor specificate în prezentele Reguli și Reglementări, precum și prin intermediul site-ului, cum ar fi:
   1. Cotația”: un serviciu care constă în stabilirea, de către societate, a remunerației estimate pentru traducerea unui text
  • Newsletter”: un serviciu care presupune informarea utilizatorului cu privire la ofertele, concursurile, evenimentele, noutățile și serviciile speciale ale societății prin transfer electronic periodic al conținutului selectat de către societate;
  • Utilizatorul”: persoana fizică sau juridică care utilizează serviciile.

 

 1. Prevederi generale
 2. Prezentele Reguli și Reglementări stipulează termenii și condițiile de utilizare a site-ului de către utilizatori;
 3. Denumirea, conceptul, aspectul grafic, software-ul și baza de date ale site-ului, precum și diagramele site-ului, care au fost puse la dispoziția utilizatorilor de către societate fac obiectul protecției juridice;
 4. Datorită faptului că serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt furnizate cu titlu gratuit, ele nu se supun prevederilor legii din 30.5.2014 privind drepturile consumatorului (publicată în Monitorul Oficial din 2014 la poziția 827), conform articolului 3 alineatul (1) punctul (1) din lege.

 

 1. Extinderea serviciilor furnizate și termenii și condițiile utilizării site-ului
 2. Societatea se obligă să furnizeze serviciile în măsura și conform termenilor și condițiilor specificate în prezentele Reguli și Reglementări.
 3. Pentru a fi în măsură să utilizeze serviciile, sistemul TIC utilizat de către utilizator trebuie să satisfacă următoarele cerințe tehnice minime:
  • un procesor GHz cu memorie de 512 MB;
  • utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer versiunea 7.0 sau ulterioară, cu un software care să autorizeze inserturi cum ar fi Java Script, aplicații Java;
  • o extensie a browser-ului de site: ActiveXPlayer activată, o componentă actualizată a sistemului de gestiune a restricțiilor digitale (DRM);
  • utilizarea, în anumite cazuri, a unui software tip Flash, Quicktime, Acrobat Reader sau de decomprimare.
 4. Pentru a asigura securitatea mesajelor transferate împreună cu serviciile furnizate, societatea se obligă să utilizeze măsuri organizatorice și tehnice proporționale cu gravitatea riscului la adresa securității al respectivelor servicii;
 5. Utilizatorii sunt obligați să respecte interdicția privind caracterul ilegal/nepotrivit al site-ului și interzicerea furnizării, prin intermediul sau către site-ul, a unui conținut care:
  • întrerupe sau supraîncarcă site-ul sau alte entități implicate direct sau indirect în furnizarea serviciilor prin mijloace electronice;
  • poate să încalce drepturile referitoare la personalitate, dreptul de autor, drepturile de proprietate intelectuală sau secretele comerciale ale terților sau să violeze în orice alt mod legislația aplicabilă sau să aducă atingere decenței publice;
  • conține viruși de software, cum ar fi „worms”, „trojan horses”, „automated data recording system”, sau coduri sursă, fișiere, foldere și programe electronice dăunătoare pentru site;
  • transmite mesaje nesolicitate (tip spam) sau alt conținut interzis prin lege.
 6. Societatea își rezervă dreptul de a modifica în orice moment caracteristicile site-ului, în special prin introducerea de noi caracteristici și funcționalități pentru utilizatori, sau, în măsura necesară pentru realizarea fără probleme a serviciilor.

 

 1. Cotația
 2. Pentru a obține cotația de la societate, utilizatorul trebuie să completeze corect formularul de site prin introducerea informațiilor sale cu caracter personal, inclusiv a adresei de e-mail, precum și să transmită textul în format „.doc”. Dimensiunea fișierului trebuie să nu depășească 10MB.
 3. Societatea furnizează cotații de luni până vineri, de la ora 8 dimineața la ora 18 seara.
 4. În cazul în care textul este transmis de către utilizator în termenul specificat la alineatul (2), cotația se elaborează în termen de 15 minute de la momentul primirii acestuia de către societate. În caz contrar, cotația se elaborează până la ora 9 dimineața din ziua lucrătoare următoare.
 5. Societatea va notifica utilizatorului faptul că a elaborat cotația și suma estimată pentru remunerarea traducerii textului, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a utilizatorului. Aceste informații nu constituie o ofertă în sensul din Codul Civil ci mai degrabă o invitație de a încheia un contract.
 6. Societatea declară că va utiliza textele numai în scopuri proprii și textele vor fi distruse, împreună cu toate copiile acestora, în termen de 14 zile de la data cotației.
 7. Utilizatorul convine și confirmă că deține în proprietate, în măsura necesară pentru utilizarea site-ului, dreptul de autor exclusiv și drepturile conexe asupra textelor care reprezintă lucrările sale în sensul legii privind dreptul de autor și drepturile derivate.

 

 • Buletinul informativ
 1. Abonarea la buletinul informativ este voluntară și trebuie înțeleasă ca o expresie a consimțământului privind transferul, de către societate, a unor reclame și informații comerciale, în sensul legii din 18.7.2002 privind prestarea serviciilor prin mijloace electronice.
 2. Pentru abonarea la newsletter, utilizatorul trebuie să își introducă adresa de e-mail pe formularul disponibil pe site-ul.
 3. Utilizatorul poate să refuze newsletter-ul în orice moment. Pentru a face asta, utilizatorul trebuie să dea clic pe link-ul furnizat în e-mail-ul care conține newsletter-ul sau să contacteze societatea în mod direct.
 4. Refuzarea newsletter-ului produce efecte imediat și se confirmă printr-un mesaj adecvat.
 5. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda temporar serviciul privind newsletter-ul atunci când este necesar din motive tehnice (cum ar fi, întreținere, schimbare sau reparare a sistemului) sau de a înceta furnizarea newsletter-ului după o notificare prealabilă transmisă utilizatorului prin e-mail.

 

 • Plângeri
 1. Atunci când utilizează serviciile, utilizatorul are obligația:
  • să aducă imediat neregulile, defecțiunile sau întreruperile în funcționarea site-ului sau calitatea slabă a serviciilor, la cunoștința societății;
  • să respecte legislația aplicabilă și prevederile din prezentele Reguli și Reglementări, în special să nu furnizeze conținut interzis prin lege;
 2. Utilizatorul are obligația să raporteze neregulile referitoare la funcționarea serviciilor, la următoarea adresă: marketing@summalinguae.pl;
 3. Societatea are obligația să activeze prin intermediul site-ului:
  • mijloacele de obținere a informațiilor cu privire la site;
  • mijloacele de raportare a erorilor și defecțiunilor.
 4. Utilizatorul are dreptul să formuleze o plângere în termen de o lună de la data la care un serviciu a fost executat în mod necorespunzător. Plângerile depuse după termenul-limită specificat în fraza precedentă nu se analizează și societatea are obligația să aducă imediat acest lucru la cunoștința utilizatorului.
 5. Plângerile pot fi depuse în scris sau prin intermediul altor mijloace de comunicare la distanță, inclusiv mijloace electronice, atâta timp cât sunt satisfăcute cerințele tehnice.
 6. Data primirii unei plângeri de către societate este data depunerii plângerii.

 

 1. Răspunderea societății
 2. Societatea este răspunzătoare pentru orice întrerupere a disponibilității site-ului din cauza unei defecțiuni nereparate în termen de 14 zile.
 3. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio întrerupere a disponibilității site-ului din cauza unei defecțiuni sau orice altă întrerupere din cauza unei disfuncționalități a altor sisteme TIC care afectează funcționarea site-ului, în cazul în care funcționarea corespunzătoare a acestora este incontrolabilă de către societate.
 4. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio respingere a accesului la site sau întrerupere a acestui acces care derivă din nesatisfacerea cerințelor în materie de hardware de către hardware-ul utilizatorului.
 5. Societatea nu este răspunzătoare pentru limitările utilizării site-ului din cauza acțiunilor utilizatorului sau terților, în cazul în care respectivele acțiuni sunt incontrolabile de către societate.

 

 1. Date cu caracter personal
 2. Utilizatorii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către societate în scopuri legate de utilizarea site-ului. Utilizatorii pot să convină voluntar să li se furnizeze materiale publicitare, oferte și alte informații promoționale, de către societate.
 3. Utilizatorii au dreptul să își acceseze propriile lor date cu caracter personal și să le corecteze. În cazurile menționate la articolul 23 alineatul (1) punctele (4) și (5) din legea privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorii au dreptul să facă o cerere scrisă justificată pentru încetarea prelucrării datelor lor cu caracter personal, precum și să obiecteze față de prelucrarea datelor lor cu caracter personal în scopuri de marketing.
 4. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot să fie transferate în cazul în care autoritățile guvernamentale centrale sau locale, un tribunal de arbitraj sau alte autorități le solicită în legătură cu activitățile și procedurile judiciare efectuate de respectivele organisme. Atunci când este necesar, aceste date pot să fie transferate către avocații și instituțiile implicate în recuperarea datoriilor care iau naștere din facturile neplătite.
 5. Societatea se obligă să respecte confidențialitatea în telecomunicații care se aplică:
  • informațiilor furnizate prin intermediul resurselor Internet accesibile în mod public;
  • datelor utilizatorilor, exclusiv în cadrul site-ului societății;

doar în cazul în care informațiile aflate sub incidența confidențialității în telecomunicații nu sunt divulgate prin lege sau divulgarea lor nu este necesară în scopul exploatării site-ului. Informațiile supuse confidențialității în telecomunicații pot să fie divulgate doar în cazurile specificate în reglementările aplicabile.

 1. Informațiile aflate sub incidența confidențialității în telecomunicații pot să fie prelucrate în scopuri legate de exploatarea site-ului, cu condiția ca această prelucrare să fie necesară pentru funcționarea corespunzătoare a site-ului sau pentru exercitarea supravegherii funcționării corespunzătoare a site-ului.

 

 1. Prevederi finale
 2. Societatea poate să suspende periodic furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului, din cauza activității de întreținere.
 3. Orice conflicte care iau naștere între societate și utilizator se prezintă instanțelor care își exercită competența judiciară conform prevederilor din Codul de Procedură Civilă.
 4. Recunoașterea prevederilor specifice din prezentele Reguli și Reglementări, într-un mod prevăzut de lege, ca fiind nevalabile sau inaplicabile nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea restului de prevederi din prezentul document. Prevederea (prevederile) nevalabilă(e) se înlocuiește (înlocuiesc) cu o regulă compatibilă în măsura maximă posibilă cu obiectivele prevederii (prevederilor) nevalabilă(e) și a integralității prezentelor Reguli și Reglementări.
 5. Regulile și Reglementările actuale se publică pe site și se furnizează cu titlu gratuit utilizatorilor, la cerere.
 6. Prezentele Reguli și Reglementări intră în vigoare la 8.1.2015.
 7. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentele Reguli și Reglementări. Versiunea actuală a Regulilor și Reglementărilor se furnizează utilizatorului împreună cu formularul disponibil pe site.