Medisinske oversettelser

Medisinske tekster er blant de mest komplekse og krevende å oversette. De må utføres med en særdeles høy presisjon og omhu, ettersom de medfører et stort ansvar for oversetteren.

Kom i gang

Med sikkerheten som første prioritet – medisinske oversettelser

Oversettere som håndterer medisinske oversettelser og legemiddeloversettelser er ofte yrkesutøvende leger og farmasøyter med dokumenterte språkkunnskaper, personer med dobbel utdannelse eller oversettere med lang erfaring i bransjen.

Medisinsk oversettelse og legemiddeloversettelse – presisjon, kunnskap, erfaring

Disse tre egenskapene kjennetegner den perfekte oversetteren av medisinske tekster, noe av det vanskeligste som går an å oversette. Medisinske oversettere har et spesielt ansvar, og det krever at de holder seg kontinuerlig oppdaterte – både innen oversetterfaget og medisinen.

Den første utfordringen ved medisinsk oversettelse er å forstå og tolke teksten riktig. Det kan være relativt enkelt å oversette et vanlig dokument. Medisinske tekster, derimot, har en helt annen vanskelighetsgrad.

Oversettere av medisinske tekster skal kunne benytte medisinsk terminologi som omhandler legemidler, biologi eller kjemi – og det er bare noen av områdene som de må beherske. Det at mange medisinske termer stammer fra latinsk eller gresk, slik at mange uttrykk ligner hverandre på ulike språk, gjør det noe enklere, men det innebærer også en viss risiko. Såkalte false friends er termer som ligner på hverandre, men har ulike betydninger på forskjellige språk. En medisinsk oversetter må alltid kontrollere at betydningen av en term er helt riktig, selv om den virker kjent.

I medisinske tekster møter vi ofte såkalte eponymer og forkortelser. Eponymer er vanligvis navn på sykdommer eller kroppsdeler som stammer fra navnet på personen som oppdaget den, personer som rammes eller fiktive figurer. Visse eponymer er allmennspråklige, som akilleshæl, mens f.eks. Crohns sykdom betegnes med andre eponymer i andre land: Lesniewski-Crohn’s Disease i USA og Leśniowskiego-Crohn i Polen. Det finnes et lignende problem ved forkortelser – på norsk og polsk bruker man den engelske forkortelsen for immunsviktsykdommen AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). På spansk heter den derimot SIDA, som er noe helt annet på svensk. Dette er to eksempler på behovet for korrekthet i medisinske tekster.

En annen utfordring som oversettere møter, er tekstens kompleksitet og dens tverrvitenskapelige karakter. En medisinsk oversetter må være kjent med biologi, kjemi, bioteknologi og mye mer. Ofte spesialiserer de seg på oversettelser innen et spesifikt område – f.eks. kardiologi, infeksjonssykdommer, allmennmedisin eller legemiddelproduksjon.

 

Oversettelse av medisinske tekster

I Summa Linguae gjør vi mye medisinske oversettelser. Vi har erfaring innen oversettelse av::

  • sykdomshistorie (anamnese)
  • kliniske studier
  • beskrivelse av kirurgiske inngrep
  • vitenskapelige tidsskrifter
  • legemiddelbeskrivelser og pakningsvedlegg

Takket være vår snart 30 år lange erfaring i bransjen har Summa Linguae opparbeidet seg et stort nettverk av kvalifiserte og erfarne medisinske oversettere. 

Kontakt oss

Kontakt oss nå for å komme i gang med medisinske oversettelser hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

    Les mer