Økonomiske oversettelser

Selskap som er virksomme på internasjonale markeder har ofte behov for å oversette økonomiske dokumenter. Dette gjelder fremfor alt offentlige selskap som er børsnoterte og derfor pliktig til å offentliggjøre økonomirapporter.

Kom i gang

Oversettelse av slikt materiale øker samtidig sjansen for å lokke til seg utenlandske investorer. Som børsnotert selskap vet vi hvor viktig det er kommunisere godt med potensielle investorer, og vi vier derfor ekstra oppmerksomhet til oversettelse av kvartalsrapporter og årsrapporter. Basert på vår egen erfaring har vi bygd opp en omfattende database med leverandører som spesialiserer seg på økonomiske oversettelser.

Hvordan garantere økonomiske oversettelser av høy kvalitet?

Økonomiske oversettelser er svært spesialiserte på grunn av det tverrfaglige innholdet (som omfatter både finansielle, allmennøkonomiske, fagrelaterte og juridiske aspekter. Oversetterne må arbeide svært nøyaktig og ha omfattende kunnskap. Selskapets økonomiske dokumentasjon må dessuten presenteres i et tydelig og reglementert format. Økonomiske oversettelser bør derfor alltid utføres av profesjonelle oversettere med lang erfaring.

Økonomitekster kan ikke oversettes av hvem som helst

Enkelte selskap tar nok for lett på hvem de setter ut oversettelsene sine til. Ofte er det nok å kaste et kjapt blikk på et oversatt økonomisk dokument for å innse at det burde ha blitt oversatt av en spesialist.

Økonomiske oversettere må naturligvis beherske språket flytende. Økonomiske dokumenter inneholder fagtermer som er ukjente for folk flest. Mange økonomiske oversettere har dobbel utdannelse innen lingvistikk og økonomi. Enkelte er til og med økonomieksperter eller økonomer med språkkvalifikasjoner, eller språkvitere som har mye erfaring og kunnskap innen fagfeltet økonomi.

Dessuten er det viktig å alltid utvikle seg. Oversettelse av finans- og økonomirelaterte tekster krever at oversetteren holder kunnskapen sin oppdatert.

Talent og ikke-språklige kompetanser spiller også en viktig rolle når man skal gjøre økonomiske oversettelser. Det er viktig å være analytisk og oppmerksom på detaljer.

Finansoversettelser for børsnoterte selskap

Som børsnotert selskap har Summa Linguae opparbeidet seg en stor database med oversettere som spesialiserer seg på oversettelse av finans- og økonomitekster. Alle har kompetanse innen fagområdet og erfaring med flerspråklig forretningskommunikasjon for internasjonale virksomheter.

Vi vet at all dokumentasjon som vi blir betrodd, er konfidensiell. Alle oversettere som samarbeider med Summa Linguae underskriver derfor en konfidensialitetsavtale. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte våre kunders interesser på best mulig måte.

Kontakt oss

Kontakt oss nå for å komme i gang med Økonomiske oversettelser hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

    Les mer