Språkvask og korrekturlesing

Språkvask- og korrekturtjenester går ut på å kontrollere allerede oversatte tekster med hensyn til grammatikk, rettskriving og tegnsetting, og sikre at innholdet i den oversatte teksten samsvarer med originalversjonen.

Korrekturleserens oppgave går ut på å fange opp eventuelle feil og mangler i oversettelsen, deriblant også at termer er riktig oversatt.

Kom i gang

Språkvask av oversettelser – hva er det?

Språkvask er en del av kvalitetssikringsprosessen. I tillegg til grammatikk og tegnsetting kontrollerer korrekturleseren også at oversettelsen er korrekt. Dette er et svært viktig trinn i språkprosjektet, spesielt når det gjelder fagoversettelser. Tekniske, medisinske og juridiske oversettelser fordrer at terminologien er korrekt og at teksten er logisk. En mer inngående kvalitetssjekk av selve innholdet utføres ofte ikke av en språkviter, men av en fagspesialist, f.eks. ingeniør eller lege.

Teksten gjennomgås også med tanke på språklig korrekthet, inkludert tilpassing til en dialekt eller språkvariant, f.eks. amerikansk engelsk eller argentinsk spansk.

Korrektur av oversettelsen – kronen på verket

Selv om oversetteren har sørget for uklanderlig grammatikk, stil og meningsgjengivelse i oversettelsen, kan teksten fortsatt trenge korrektur. I korrekturprosessen dobbeltsjekker man for eksempel at eventuelle instrukser fra kunden er overholdt, som foretrukne termer. Korrekturleseren skal også sikre at teksten er leservennlig og forståelig for målgruppen. Hvis dokumentet er beregnet for yrkesutøvere innen en spesifikk bransje, er det viktig å bruke korrekt og høyspesialisert terminologi. Hvis teksten derimot henvender seg til en bredere målgruppe, gjør korrekturleseren den i stedet mer tilgjengelig

Kontakt oss

Kontakt oss nå for å komme i gang med språkvask og korrekturlesing hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

    Les mer