Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Juridiska översättningar – kräver en specialist

 

Den ökande globaliseringen gör det nödvändigt för företag att bedriva verksamhet på fler än en marknad. Ett tätare internationellt samarbete resulterar i en stor mängd juridisk dokumentation som i sin tur behöver översättas till flera språk. Juridiska översättningar spelar därför en allt viktigare roll för företagen. Översättning av stadgar, kontrakt, direktiv eller andra juridiska texter är facköversättningar som inte vem som helst ska utföra.

 Vem kan översätta juridiska texter?

 

 

Översättare som hanterar juridiska texter väljs inte enbart ut tack vare deras språkkunskap men också för deras kännedom och kunskap om landets eller regionens lokala lagstiftning. De behöver också andra färdigheter och kompetenser, som analytisk förmåga att närma sig materialet, kunna förstå det rättsliga sammanhanget, korrekt tolka lagstiftningen och översätta materialet utan att ändra dokumentformatet.

 

Juridiska översättningar utgör en stor del av alla översättningar som utförs av Summa Linguae Technologies. Därför har vi byggt upp en bred databas av översättare som specialiserat sig på detta område.

 

 Vad är det för speciellt med juridiska översättningar och översättning av lagstiftning?

 

 

Juridiska översättningar krävs för kontrakt, fullmakter, domstolsdokumentation, standarder och beslut. Dessa översättningar kännetecknas av ett mycket specialiserat ordförråd som kräver att översättaren har djup juridisk kompetens. En person som är mycket bra på ett främmande språk, men inte utför sådana översättningar dagligen kanske inte kan hantera ett enkelt kontrakt – på grund av att uttrycken i sådana dokument inte är allmänt kända. Personer som inte har en vardaglig kontakt med juridiskt språk kan lätt misstolka ett ord som låter bekant.

 

Ett annat karakteristiskt kännetecken för juridiska översättningar är det ansvar som översättaren behöver vara medveten om.

 

 

När man översätter juridisk dokumentation eller börsdokumentation för ett visst företag är det viktigt att komma ihåg att varje ord har en konkret betydelse. Användningen av en annan term eller uttryck kan få oönskade konsekvenser för företaget. Dessutom måste man vara helt bekant med landets juridiska system. Man måste komma ihåg att format och dokumentstrukturer kan skilja sig. Kunskapen om landets rättssystem är en nyckelkompetens för juridiska översättare.

 

 Varför är det värt att investera i juridiska översättningar?

 

 

Eftersom de i allmänhet gäller mycket viktiga dokument för företag (men även för privatpersoner). De är ofta nyckeln till att upprätthålla säkerheten för ett företags verksamhet. Professionella översättningar krävs för patent, avtal, fullmakter, lagfarter, rapporter, föreskrifter, direktiv, standarder, domstolsdokumentation eller rättsakter.

 

Att hantera ett företags flöde av flerspråkiga dokument är en mycket ansvarsfull och tidskrävande uppgift. Det är därför en god idé att anlita en partner i form av en erfaren översättningsbyrå. Kommunikation med partners eller kontrollmyndigheter utomlands kommer att ske mycket mer effektivt om du överlåter det till projektledare och översättare som specialiserat sig på juridiska översättningar.

 

Översättningar av juridiska texter är ofta konfidentiella. Alla översättare som samarbetar med Summa Linguae Technologies skriver under ett sekretessavtal. Kontakta oss för mer information om hur Summa Linguae Technologies kan hjälpa dig med juridiska översättningar: office_se@summalinguae.com.

Case Studies