Kontakta oss
Få en offert

Typ av tjänst: Från: Till: Lägg till ett enstaka dokument eller en zip-fil med flera filer: Jag accepterar villkoren.

Kontakta oss

Översättning och lokalisering av multimedia

Varför behöver du lokalisera multimedia? Vad tjänar du på att anpassa webbplatser, animationer, grafik och filmer till de lokala marknaderna?

Multimedia är allt vanligare som komplement till webbplatser, appar och presentationer. Multimedia är utformat för att locka och behålla mottagarens uppmärksamhet, att skapa intresse och underhålla. Det är en utmärkt kommunikationskanal – både som en kreativ marknadsföringslösning eller som intresseväckande pedagogiskt material. Om du använder multimedia för att kommunicera med dina intressenter (kunder, potentiella kunder eller anställda), kom ihåg att översätta och lokalisera det.

 Översättning av ljud och bild

 

Varje dag publiceras filmer på YouTube med en total längd på 65 år. Värdet av video som marknadsföringskanal ökar och det finns ingen indikation på att denna trend kommer att vända nedåt.

 

Filmöversättningar är till sin natur audiovisuella – det betyder att du behöver specialister på många områden för att utföra dem. Varje video är ett projekt som består av flera lager av grafik, ljudspår och text. När du beställer filmöversättningar är det värt att komma ihåg att var och en av dessa element kräver översättning och lokalisering. En komplett översättnings- och lokaliseringsprocess ger dig god avkastning på många marknader samtidigt.

 

Våra tjänster omfattar inte bara den språkliga sidan av projektet. För att tilltala en publik med en annan språklig och kulturell kontext identifierar vi olika element som kan kräva justeringar. Vi lägger till undertexter på instruktionsfilmer, vi spelar in voice-over för professionell dubbning och vi hjälper till att välja lämplig layout av grafik och animeringar. Kontakta oss idag och lär dig mer om lokalisering av multimedia:
office_se@summalinguae.com.

 

 Ibland räcker det inte med att bara översätta

De flesta av våra kunder är medvetna om vikten av kvalitet vid översättningar av multimedia. För Summa Linguae Technologies är detta en del av en mer omfattande tjänst och vi erbjuder därför också lokalisering av multimedia, det vill säga anpassning till nya språk och andra kulturella förhållanden.

 

Summa Linguae Technologies erbjuder dig:

  • transkription av filmer, undertextning på utvalda språk (skapa och lägga in textremsor),
  • voice-over och/eller dubbning på utvalda språk,
  • översättning och lokalisering av dialoger, utan ljudspår,
  • översättning av presentationer (t.ex. i PowerPoint) inklusive grafisk bearbetning,
  • översättning och lokalisering av produktkataloger online, inklusive grafisk bearbetning och DTP,
  • lokalisering av grafik, animeringar och flash-applikationer,
  • översättning och lokalisering av datorspel,
  • granskning och korrekturläsning av översättning,
  • översättning och lokalisering av e-learning.
Case Studies